ASYSTENTKĄ PRAWNĄ

ADÉLA PIVNIČKOVÁ

języki

czeski

angielski

niemiecki

biografia

Adéla Pivničková jest studentką 3 roku Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. W naszej kancelarii prawnej pracuje jako asystent prawny i pomaga zwłaszcza przy analizach prawnych i rewizjach umów.

W ramach dotychczasowej praktyki zajmowała się przygotowywaniem pism procesowych z zakresu sporów krajowych oraz sporów z elementem międzynarodowym rozstrzyganych przed sądami czeskimi i austriackimi.

Lubi uczyć się i posługiwać językami obcymi, dlatego w przyszłości chciałaby pracować z klientami zagranicznymi. Obecnie interesuje się prawem prywatnym jako całością, lecz w przyszłości wolałaby skupić się przede wszystkim na prawie cywilnym lub handlowym.