Advokátní koncipientka

Mgr. TAMARA FUSKOVÁ

Specializace

obchodní právo

občanské právo

závazkové právo

nemovitostní právo

sporová agenda

jazyky

slovenský

anglický

biografie

Tamara Fusková je advokátní koncipientkou působící v bratislavské pobočce naší advokátní kanceláře.

Tamara Fusková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a je zapsaná v seznamu advokátních koncipientů vedeném Slovenskou advokátní komorou. Během celého studia působila jako právní asistentka nejdříve v advokátní kanceláři a později na právním oddělení nadnárodní finanční skupiny. Své zkušenosti rozšířila také o stáže u okresního soudu, okresní prokuratuře a v Centru právní pomoci.

Ve své praxi se zaměřuje především na oblast občanského, korporátního a závazkového práva a práva nemovitostí. V rámci své specializace poskytuje komplexní právní poradenství pro zajištění každodenních operací našich klientů, včetně přípravy smluv, právních analýz, právních dokumentů a zastupuje klienty v soudních a rozhodčích řízeních.