Advokátka

Mgr. NATÁLIA HARČARÍKOVÁ

Specializace

obchodní právo

právo obchodních korporací

pracovní právo

osobní údaje (GDPR)

ochrana spotřebitele

 

jazyky

slovenský

německý

anglický

biografie

Natália Harčaríková je advokátkou naší bratislavské pobočky.

Ve své praxi se zaměřuje především na obchodní právo a právo obchodních korporací, a to také na transakce s mezinárodním prvkem. Podílela se také na realizaci vícero přeshraničních fúzích a akvizicích. Poskytuje poradenství také v oblasti pracovního práva, ochrany osobních údajů (GDPR) či ochrany spotřebitelů.

V rámci její specializace poskytuje komplexní právní poradenství včetně přípravy smluv, právních analýz, jiných právních dokumentů a zastupuje klienty v soudních a rozhodčích řízeních.

Natália Harčaríková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Je zapsaná v seznamu advokátů vedeném Slovenskou advokátní komorou.