Advokát

Mgr. HANA TRUSÍKOVÁ

Specializace

závazkové právo

korporátní právo

obchodní právo

občanské právo

 

jazyky

český

německý

anglický

biografie

Hana Trusíková působí jako trvale spolupracující advokát v brněnské pobočce naší advokátní kanceláře od roku 2022.

Ve své praxi se zaměřuje především na občanskoprávní a obchodněprávní problematiku s důrazem na smluvní agendu, přípravu právních analýz a právních dokumentů.

Hana Trusíková absolvovala magisterský studijní program Právo a právní věda v oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a jako samostatný advokát je činná od roku 2013.