Advokátní koncipient

Mgr. FREDERIK TEKELY

Specializace

insolvence a restrukturalizace

obchodní právo

občanské právo

závazkové právo

nemovitostní právo

 

jazyky

slovenský

český

anglický

biografie

Frederik Tekely je advokátním koncipientem působícím v brněnské pobočce naší advokátní kanceláře.

V rámci své praxe se Frederik Tekely zaměřuje především na insolvenční právo. Jedná jak s dlužníky, tak věřiteli a také s financujícími institucemi o ozdravných plánech obchodních společností anebo o průběhu insolvenčních řízení. Dále se zaměřuje na generální praxi, v rámci které se zabývá například koncipováním obchodněprávních či občanskoprávních smluv anebo mimosoudním řešením sporů.

V rámci praxe se podílí na právním poradenství pro zajištění dennodenních operací klientů naší advokátní kanceláře i na dlouhodobých projektech či rozsáhlých transakcích.

Frederik Tekely absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je zapsán v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou. V rámci zaměření na insolvenční právo také absolvoval zkoušky insolvenčního správce na Slovensku.