Advokátní koncipient

Mgr. DAVID BENČAT

Specializace

obchodní právo

fuze a akvizice

soutěžní právo

finanční právo

jazyky

slovenský

anglický

německý

biografie

David Benčat je advokátním koncipientem naší advokátní kanceláře působící v její bratislavské pobočce.

V rámci své praxe se věnuje především obchodnímu, soutěžnímu či finančnímu právu, ale i oblasti M&A.

David Benčat absolvoval v roce 2022 Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a Národohospodářskou fakultu Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Je zapsán v seznamu advokátních koncipientů vedeném Slovenskou advokátní komorou.