Advokátka

Mgr. ALEXANDRA MAGYAROVÁ

Specializace

občanské právo

obchodní právo

právo obchodních společností

pracovní právo

soudní spory

 

jazyky

slovenský

anglický

biografie

Alexandra Magyarová působí jako trvale spolupracující advokát v bratislavské pobočce naší advokátní kanceláře od roku 2022.

Ve své praxi se zaměřuje především na občanské právo, obchodní právo, pracovní právo a právo nemovitostí, včetně soudních sporů.

Alexandra Magyarová absolvovala magisterský studijní program Právo na Právnické fakultě Panevropské vysoké školy v Bratislavě.

Je zapsána v seznamu advokátů vedeném Slovenskou advokátní komorou a od roku 2022 vykonává advokacii jako samostatný advokát.