office manager

MAGDALÉNA ŠPAČKOVÁ

jazyky

český

anglický

biografie

Je součástí office teamu a stará se o zajištění plynulého chodu kanceláře. Mezi hlavní odpovědnosti patří koordinace fakturace, vyřizování korespondence a administrativní péče různého charakteru.