Advokát

JUDr. PETER UHRINOVSKÝ, PhD.

Specializace

Občanské právo

Sporová agenda

M&A, fúze a akvizice

Korporátní právo

Smluvní právo

Právo nemovitostí

jazyky

slovenský

anglický

biografie

Peter Uhrinovský působí jako advokát v bratislavské pobočce naší advokátní kanceláře.

Klientům poskytuje právní služby ve všech oblastech práva a rovněž je zastupuje v soudních a rozhodčích řízeních, včetně obhajoby v trestním řízení.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a je zapsán jako advokát v seznamu advokátů Slovenské advokátní komory.