Advokátní koncipientka

JUDr. MONIKA SLEZÁKOVÁ

Specializace

závazkové právo

procesní právo a sporná agenda

nekalá soutěž, právo hospodářské soutěže

projekty s přeshraničním prvkem

pracovní právo

 

jazyky

český

slovenský

anglický

francouzský

biografie

Monika Slezáková je advokátní koncipientkou v naší kanceláři od roku 2018.

V rámci své praxe se zaměřuje především na závazkové právo. Věnuje se tvorbě smluvní dokumentace, její revizi, vyjednávání podmínek se smluvními partnery klientů a rovněž poskytuje výklad již uzavřených smluv a důsledků z nich plynoucích.

Vedle smluvní agendy se Monika Slezáková specializuje taktéž na právo nekalé soutěže a hospodářské soutěže, na pracovní právo, a to vše především v rámci soudních sporů. Sporné agendě se věnuje napříč všemi odvětvími práva, připravuje žaloby a jiná procesní podání, koncipuje strategii soudních sporů a zastupuje klienty na soudních jednáních. Specializuje se také na projekty a transakce s mezinárodním prvkem.

Monika Slezáková absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a poté rigorózní řízení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala řadu zahraničních stáží a je držitelkou několika certifikátů z anglického i francouzského jazyka.