Advokátní koncipientka

JUDr. Mgr. GABRIELA FAČKOVCOVÁ

Specializace

obchodní právo

občanské právo

pracovní právo

právo nemovitostí

občanské právo procesní

jazyky

slovenský

anglický

biografie

Gabriela Fačkovcová je advokátní koncipientkou v bratislavské pobočce naší kanceláře.

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, kde rovněž absolvovala rigorózní řízení na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Své vzdělání si rozšířila v oboru management, který absolvovala na Fakultě managementu Univerzity Komenského v Bratislavě.

Před zahájením spolupráce s naší advokátní kanceláří pracovala jako advokátní koncipientka v advokátních kancelářích zaměřených na občanské, obchodní a pracovní právo.

Gabriela se ve své právní praxi zaměřuje především na právo obchodních společností, občanské právo, pracovní právo, občanské právo procesní a má zkušenosti s přípravou a revizí kompletní smluvní dokumentace v rámci komplexních projektů.

Je zapsána v seznamu advokátních koncipientů vedeném Slovenskou advokátní komorou.