Právní asistentka

Bc. ALESIA VARGOVÁ

jazyky

slovenský

český

anglický

biografie

Alesia Vargová je studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě a absolventkou Střední odborné školy masmediálních a informačních studií.

V kanceláři se nejčastěji věnuje přípravě právních podání, revizi smluv a právním analýzám.

Alesii v současné době nejvíce zajímá oblast pracovního práva, ale v budoucnu by se chtěla profesně věnovat trestnímu právu, má také znalosti z oblasti migračního práva, kterému se věnuje poslední 2 roky.