Právní asistentka

ADÉLA PIVNIČKOVÁ

jazyky

český

anglický

německý

biografie

Adéla Pivničková je studentkou 3. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V naší kanceláři působí jako právní asistentka a pomáhá zejména s právními rešeršemi a revizemi smluv.

V rámci své předchozí praxe se věnovala zpracování procesních podání v oblasti tuzemských sporů a sporů s mezinárodním prvkem řešených před českými a rakouskými soudy.

Ráda se učí a používá cizí jazyky, proto by se v budoucnu ráda věnovala práci se zahraniční klientelou. Zajímá ji soukromé právo obecně, nejraději by se zaměřila především na občanské nebo obchodní právo.